2017-2018-окуу жылындагы кышкы семестрлик сынактар 9-январдан 15-февралга чейин график менен компьютердик тест аркылуү жүргүзүлдү.

3 Replies to “2017-2018-окуу жылындагы кышкы семестрлик сынактар 9-январдан 15-февралга чейин график менен компьютердик тест аркылуү жүргүзүлдү.”

  1. 485802 815654several thanks for telling!. Truth is usually the top vindication against slander. by Abraham Lincoln.. 344598

Leave a Reply

Your email address will not be published.