Menu Close

2021 -жылдын 1 -октябрында Мамлекеттик билим берүү стандарты сестралык иши боюнча жумушчу жолугушууга онлайн катышуу үчүн ZOOM шилтемеси аркылуу тажрыйба башчысы Г.Дуйшөмбиева, “Сестралык иши сабагынын окутуучусу Ч.Чукукова катышты.

3 Comments

Leave a Reply