Menu Close

2021- жылдын 13-14-октябрь күндөрү Нарын медициналык колледжинде кезектеги виртуалдык онлайн лекция өтүлдү.

Колледждин 1-клиникалык кошуундун башчысы, “Акушердик иши” сабагынын окутуучусу Абдыразакова Жазгүл Дүйшөналиевна Каракол, Өзгөн, Токмок медициналык колледждеринин “Акушердик иши” адистигинин студенттерине “Уруктануу, күмөндүн өсүү баскычтары” деген темада аралыктан лекция окуду.

2 Comments

  1. ror web development

    372783 230134There exist a couple of a lot of different distinct levels among the California Weight loss program and each and every a person is pretty crucial. You are procedure stands out as the the actual giving up with all of the power. weight loss 172886

Leave a Reply