5-мартта Нарын медициналык колледжинде “Коррупциянын алдын алуу” деген темада жогорку соттун алдындагы сот департаментинин өкүлдөрү менен бирдикте суроо жооп иретинде аңгемелешүү болуп өттү.

5 Replies to “5-мартта Нарын медициналык колледжинде “Коррупциянын алдын алуу” деген темада жогорку соттун алдындагы сот департаментинин өкүлдөрү менен бирдикте суроо жооп иретинде аңгемелешүү болуп өттү.”

  1. 908494 181892More than and over once more I take into consideration these issue. As a matter of fact it was not even yesterday that I last thought about it. To be honest, what is your thought though? 151339

Leave a Reply