Menu Close

Эсеп кысап бөлүмү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар боюнча порталга июль-август айларында Республикалык бюджеттик каражаттан 120000 сомго, атайын бөлүнгөн каражаттан 160000 сомго колледждин ремонт иштери боюнча сатып алуулар жүргүзүлдү . -Ошондой эле порталга 244800 сом өлчөмүндөгү окуу китептерге конкурс жарыяланып , окуу китептери сатылып алынды.
-Сентябрь айынан баштап окутуучулардын  эмгек акылары боюнча тарификациялары  жүргүзүлүп , ар бир кызматкерлерге эмгек акылары боюнча эсеп баракчалары таратылды.
-Бухгалтериялык баардык эсеп учётору “1С – бухгалтерия” программасы менен жүргүзүлөт.