“Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү түзүлдү. 

Нарын медициналык колледжинде “Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү түзүлдү. “Билим берүүнүн сапаты” бөлүмүнүн башчысы Н.Т.Бокоев, бөлүмдүн усулчу З.А.Доотова дайындалды. Бөлүмдүн ишин Read more