Menu Close

Category: Билим берүүнүн сапатын камсыздоо бөлүмү

“Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү түзүлдү. 

Нарын медициналык колледжинде “Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү түзүлдү. “Билим берүүнүн сапаты” бөлүмүнүн башчысы Н.Т.Бокоев, бөлүмдүн усулчу З.А.Доотова дайындалды. Бөлүмдүн ишин жөнгө салуучу тийиштүү жобо иштелип…