Menu Close

Category: Педагогикалык курам

Педагогикалык курам

НМКнын жалпы кызматкерлеринин саны 01.08.2022-жылга карата 61 адам. 2021-2022-окуу жылына педагогикалык жамаат 39 штаттык жана 19 айкалыштырып иштеген окутуучулардан турат. Штаттык окутуучулар: •Жогорку медициналык билими…