Menu Close

ТРЕНАЖЕРДУК БОРБОРДОГУ ТАЖРЫЙБАЛЫК САБАКТАР

ТРЕНАЖЕРДУК БОРБОРДОГУ ТАЖРЫЙБАЛЫК САБАКТАР Нарын медициналык колледжинин тренажердук борборунда студенттерге окутуучулар тарабынан практикалык ыкмаларды демонстрациялоо мезгили.

Студенттерге семинар практикум өтүлдү.

Нарын медициналык колледжинде 2022-2023-окуу жылы башталганы тренажердук борбордун башчысы Исматова Наргиза Илиязовна бир нече жаңы стандарттардын ыкмаларын өз ара өркүндөтүп,студенттерге семинар практикум өтүп берди.

НАРЫН МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН ТРЕНАЖЕРДУК БОРБОРУНДА “СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШИ” БӨЛМӨСҮ УЮШТУРУЛДУ.

2021-2022 окуу жылында студенттердин өз алдында иш алып баруусу боюнча, олимпиада өткөрүлүп, анатомия , фармакология предметтери боюнча муляждар, макеттер жана альбомдор түзүлдү. Тренажердук борбордо атайын…