Кесиптик стандартынын негизинде жаңы муундагы окуу пландарын, программаларын иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүүдө.

Нарын медициналык колледжинин окутуучулары Кесиптик стандартынын негизинде жаңы муундагы окуу пландарын, программаларын иштеп чыгуу, окутуунун натыйжаларын формулировкалоо, окуу-усулдук комплектерин түзүп чыгуу иштерин алып барууда.

Leave a Reply