Menu Close

Нарын медициналык колледжинин девизи

Санариптештирүү жана сапат маданиятынын элементерин колдонуу менен билим ишмердүүлүгүн модернизациялоо