Миссиясы

Нарын медициналык колледжинин миссиясы

Республикананын, облустун, шаардын саламаттык сактоо тармагынын кадрдык потенциалын өнүктүрүү максатында мамлекеттин заманбап талаптарына ылайык жумуш берүүчүлөрдүн, колледждин жана студенттердин кызыкчылыктарын интеграциялоонун негизинде кесиптик жактан компетенттүү, атаандаштыкка жөндөмдүү орто кесиптүү медициналык адистерин даярдоо.