Menu Close

Нарын медициналык колледжи көз карандысыз аккредитациялоодон 6 окуу программасы боюнча өттүк!

Нарын медициналык колледжи коз карандысыз аккредитациялоодон 6 окуу программасы боюнча оттук.Бул аккредитацидан ийгиликтуу отуу менен колледжибиз келечектеги 5 жылга студенттерди 6 адисттик боюнча билим беруу учун кабыл алуу жана диплом беруу ишенимин тастыктадык.
Аккредитациялоо коз карандысыз агенттик жана коз карандысыз эксперттер аркылуу жургузулушу дагы жаны корунуш болду.Акрредитациялоо агенттигинин тактыгы,мобилдуулугу жана ачык иш алып баруусу бизди кубандырды.Бул жетишкендик колледжибиздин энергияга бай,демилгелуу,чыгармачыл,жоопкерчиликтуу ,жаш жамааты учун дагы бир жакшы мотивация болот деп ишенебиз! АОПО же болбосо билим беруу программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигине терен ыраазычылык билдиребиз!

2 Comments

  1. go high level pricing

    344759 306634Water-resistant our wales in advance of when numerous planking. The particular wales surely are a selection of heavy duty snowboards that this height ones would be exactly the same in principle as a new shell planking having said that with much much more height to assist you thrust outward inside the evening planking. planking 648465

Leave a Reply