Нарын медициналык колледжинде билим сапатын жогорулатуу-бул шарт тузуудон башталат,деген максат уланууда!

Тренажердук окуу болмосундо ысык жана муздак суусу менен раковиналар орнотулуп,студенттерге инфекциялык коопсуздукту сактоого жана колду дуу ыкмасын автоматизмге жеткирууго шарт тузулду

4 Replies to “Нарын медициналык колледжинде билим сапатын жогорулатуу-бул шарт тузуудон башталат,деген максат уланууда!”

  1. 947937 714179If your real buddies know you as your nickname, use that nickname as your initial name online. When you first friend someone, focus on making a individual comment that weaves connection. 588539

Leave a Reply

Your email address will not be published.