Menu Close

НМКнин документтери

модуль рейтинг системасы
Нарын медициналык колледжинин уставы
модуль рейтинг
Колледждин 2012-2018 жж. карата өнүгүү программасы
Усулдук кеңештин иш планы
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
Педагогикалык кеңешинин иш мерчеми
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Колледждин жалпы иш мерчеми
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
НМКнин окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча перспективдик планы
ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПИСАНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА
НМКнин КИТЕПКАНАСЫНЫН ЖОБОСУ

КИТЕП ФОНДУСУНУН ЖОБОСУ

ИНСРТУКЦИЯ О ПРИЕМЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВЗАМЕН УТЕРЯННОЙ