Menu Close

Нарын медициналык колледжи 1945-жылы Нарын облусунда 2 жылдык мед айымдар мектеби болуп ачылып, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2009-жылы 10 ноябрьда чыккан №639 буйруктун негизинде Нарын медициналык колледжи болуп  өзгөртүлүп азыркы күнгө чейин сапаттуу адистерди даярдап келүүдө.(смотреть видеоролик)

[metaslider id=93]

Биз өмүрдүн жакасына жармашып

Бирде ысып, бирде муздак кар басып

Убап-чубап бара жаткан кербендей

Мезгил аттуу улуу көчкө жалгашып

Нарын медициналык колледжи бүгүнкү кундө (смотреть видеоролик)

 

[metaslider id=52]