Menu Close

Китепканада жалпы 30 компьютер бар.
Электрондук китепкананын базасында ар бир окутуучунун өздөрүнө тиешелүү электрондук папкалары жайгаштырылган (видео материалдар,ОМК, силлабус,лекциялар,СОИИ,
презентация)
Азыркы учурда китепканачылар Е билим программасы менен иш алып барууда.Е билимге бир нече китептер сканерден өтүп жүктөлдү.
Учурда китепканада китептин саны- 9598
-илимий медициналык китептер-8546
-коомдук саясий китептери- 258
-көркөм адабий китептер- 522
-башкалар-272
2022-жылдын 3-октябрында 327 илимий медициналык жаңы окуу китептери менен толукталды. Жаңы окуу
китептерине печать басылып, инвентардык китепканага киргизилди.