Практикалык окутуу боюнча директордун орун басары Дүйшөмбиева Гүлкайыр Султакеевна