Тренажердук борбордо СИН предмети боюнча практикалык ыкмаларды демонстрациялоо жана студенттердин өз алдынча иштөө мезгили.

3 Replies to “Тренажердук борбордо СИН предмети боюнча практикалык ыкмаларды демонстрациялоо жана студенттердин өз алдынча иштөө мезгили.”

Leave a Reply