Нарын медициналык колледжи көз карандысыз аккредитациялоодон 6 окуу программасы боюнча өттүк!

Нарын медициналык колледжи коз карандысыз аккредитациялоодон 6 окуу программасы боюнча оттук.Бул аккредитацидан ийгиликтуу отуу менен колледжибиз келечектеги 5 жылга студенттерди 6 адисттик боюнча билим беруу учун кабыл алуу жана диплом беруу ишенимин тастыктадык. Аккредитациялоо коз карандысыз агенттик жана коз карандысыз эксперттер аркылуу жургузулушу дагы жаны корунуш болду.Акрредитациялоо агенттигинин тактыгы,мобилдуулугу жана ачык иш алып баруусу бизди […]

Нарын медициналык колледжинде бүгүн көз карандысыз аккредитациядан өтүү процесси башталды.

Нарын медициналык колледжинде бүгүн көз карандысыз аккредитациядан өтүү процесси башталды. Процесс белгиленген программа менен, ар бир убактысын туура так пайдалануу  менен өтүп жатат. Бул 2 күн 5-6 март келген эксперттер үчүн жана колледжибиз үчүн ийгиликтүү өтүшүн каалайбыз.