Урматтуу окутуучулар 24.05.19 саат 8.30 да 2-клиникалык кошуундун “Темир жетишсиз аз кандуулукта туура тамактануу” темасында СОИИ болуп отту.

Урматтуу окутуучулар 24.05.19 саат 8.30 да 2-клиникалык кошуундун “Темир жетишсиз аз кандуулукта туура тамактануу” темасында СОИИ болуп отту.

24 Replies to “Урматтуу окутуучулар 24.05.19 саат 8.30 да 2-клиникалык кошуундун “Темир жетишсиз аз кандуулукта туура тамактануу” темасында СОИИ болуп отту.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.