Menu Close

1 клиникалык кошуундун ишине, сабактардын отулушуно мониторинг.

Биздин кошундагы предметтер: акушерство, гинекология, хирургия, БЖМК, дерматовенерология, клин.фарм, фарм.тех, фарм.химия, ОЭФ, тиш оорулары, офтальмология. Баардык сабактардын окутуучулары коюлган расписаниелер боюнча сабактарын жоопкерчилик мн отуп атышты. Сабактын башында студенттерди жоктоп андан сон лекцияларды, видеолорду кетирип,  студенттердин оз алдынча иштоосуно ар кандай тапшырмалар берилип жатты (карточка, кроссворд, кырдаалдык маселелер, тест, презентация даярдоо, ). Окутуучулар студенттин билимин текшеруу иреетинде ( видеобайланыш жана ун байланыш) аркылуу текшерилип жатты. Ошондой эле стандарттар берилип алардын аткарылганы да козомолдо болуп турду. Сабактын аягында окутуучулар студенттерге коментарий (мактоолор жана кемчиликтер) айтылып баа коюлуп эмки сабака тапшырмалар берилип жатты. Аралыктан сабак отуулор студенттин да окутуучунун изденуусуно жана чыгармачылыгына богот коет десек жанылышпайбыз. Мындай окутуу биринчи жолу болгондуктан сабактын структурасы бир аз сакталбай окутуучулар коно албай жатышты, ал эми жуманын аягында баардыгы конуп оз убагында отуп калышты. Эмки жумада да мындан да жакшы жана кызыктуу сабактар отулот деп ишенем. Баардык окутуучуларга ийгилик каалайм.