Menu Close

Педагогикалык кеңешме

НМК/ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕҢЕШМЕ (08.06.2023-жыл)Нарын медициналык колледжинде жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация алдындагы кезексиз педагогикалык кеңешме болуп өттү. Педагогикалык кенешмеде 2022-2023-окуу жылынын бүтүрүүчү тайпаларынын билим сапаты, Еbilim порталында билими…

Педагогикалык кеңешме

30.08.2022-ж. Нарын медициналык колледжинде педагогикалык кеңешме болуп өттү . Аталган кеңешмеде 2021-2022-окуу жылынын II жарым жылдыктын жыйынтыгы, сурамжылоонун анализдери, 2022-2023-жылынын кабыл алуу комиссиясынын отчеттору каралды.

24.11.2021-жыл, Нарын медициналык колледжинде кезектеги педагогикалык кеңешме болуп өттү.

Кун тартибинде төмөндөгү маселелер каралды: 1. Китепкана фонду. Окуу китептерин окуу пландары жана окуу программалар менен шайкештиги. 2. Нарын медициналык колледжиндеги билим берүү программаларын материалдык-…

2021-жылдын 14-сентябрь айында Нарын медициналык колледжинде педагогикалык кеңешме болуп өттү. Педагогикалык кеңешмеге Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков, Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Садыкова Элмира Аманатовна жана социалдык өнөктөштөр чакырылды .

Педагогикалык кеңешмеде директордун окуу иштери боюнча орун басары тарабынан 2020-2021- окуу жылындагы жүргүзүлгөн иштер, бүтүрүүчүлөрдүн саны, акыркы үч жылдагы билим сапаты боюнча көрсөткүчтөр, окутуучулардын сапаттык…