Menu Close

13 апрель 2020 жылдан НМК окуу планы боюнча Мамлекеттик практикалар башталат.

13 апрель 2020 жылдан НМК окуу планы боюнча Мамлекеттик практикалар башталат. Биринчиден болуп окуу-ондуруштук жана ондуруштук практикаларды дистанттык формада уюштуруу боюнча жобо иштелип чыкты. Жободо практиканын максаттары белгиленди. Практиканын жана усулдук жетекчилердин милдеттери аныкталды:
_ практиканы окуу планына ылайык уюштуруу;
‐ практикага тиешелуу иш кагаздарын сапатту толтуруу;
– практика усулчулары учун дистанттык окутуунун усулдары жана баалоо механизми боюнча сунуштарды беруу;
‐ студенттердин онлайн сабактарына туташуусуна коз салуу, консультация беруу;
– студенттердин кундолук толтуруусун козомолдоо;
– оздоштургон стандарттар боюнча мониторинг жургузууп туруу;
– усулдук жетекчилерден практиканын анализдери менен отчетторду алуу (видео жана фото материалдары);
– сунуш, пикирлерине анализ беруу.
Техникалык талаптар:
– маалымат каражаттары(компьютер ,ноутбук,планшет, смартфон, телевизор);
– интернет байланыш Whats App, Zoom, Googl программалары.