Menu Close

2-клиникалык кошуунда 11.05-16.05 аралыгында жургузулгон иш чаралар жана онлайн окутуу боюнча маалымат.11.05-16.05 аралыгында СИН,Педиатрия жана Терапия предикттери отулду.

Сабака себепсиз катышпаган студенттер дээрлик жокко эсе,окутуучулар жана студенттер сабака жоопкерчилик менен мамиле кылышууда. 2-курстар учун акыркы жума болгондуктан,темадан тышкары СОИ нин темаларын тапшырып жатышты.СОИ нин темалары ар кандай формада аткарылган:реферат,доклад,кроссворд турундо.Терапия жана Педиатрия предметтеринен Мамлекеттик экзамендер учун кырдаалдык маселелер,100суроодон турган тесттер бекитилип ,окуу болумуно тапшырылды.Ал эми кошуундагы окутуучулар AVNге тесттерди,модульдун суроолорун,ОМК ларды жуктошуудо,жуктолгон материалдарды студенттер оз алдынча ачып маалымат алышууда.