Menu Close

2019-2020-окуу жылында НМК да жайкы сынактардын жүргүзүлүшү

Нарын медициналык колледжинде жайкы сынактарды 1-2- курстар 1 июндан 20-июнга чейин график боюнча AVN дин базасында онлайн режимде жүргүзүлдү. Студенттер сырткы сервер аркылуу биринчи жолу тапшырууда алгачкы күндөрдө кыйынчылык болду. Сырткы сервер аркылуу экзамен тапшыруу WhatsApp аркылуу түшүндүрүлүп, жыйынтыгында студенттер өздөштүрүп, сынактарды өз убагында тапшырышты, экзамен тапшырып бүткөндөн кийин студенттер жетишүүсүн Kelbil программасы аркылуу өзүлөрү билип алып жатышты.