Menu Close

2021-2022-окуу жылына карата Нарын медициналык колледжине абитуриенттерди кабыл алуу 2020spus.edu.cov.kg порталы аркылуу бюджеттик жана контракттык негизде 5 бөлүмгө жүргүзүлдү.

(Мед айымдык иши; Дарылоо иши; Акушердик иши; Лабораториялык диагностика; Фармация)
Абитуриенттерди окуу жайга кабыл алуу 4 турдан өтүп, ар бир турда профилдик сабактан сынак жүргүзүлүп, сынактын жыйынтыгы менен кабыл алуу буйруктары чыгарылды.