Menu Close

6.04 ден 11.04.20ж чейин ЖМК окутуучуларынын сабактарына жургузулгон мониторинги:

6.04 ден 11.04.20ж чейин ЖМК окутуучуларынын сабактарына жургузулгон мониторинги: Бул жумада анатомия, фармакология, гистология, жугуштуу оорулар, дени сак предметтери,  сабактардын жугуртмосуно ылайык онлайн сабактар оз учурунда отулду. Баардык сабактарда презентациялар, интернеттен алынган ссылкалар, видеолекциялар, темага ылайык видеолорду кенири колдонуу менен сабак отулду. Студенттердин билим денгээлин текшеруудо видеобайланыш, видеозвонок, ал эми студенттердин оз алдынча иштоодо аткарган тапшырмаларын (рецепт, тест, кроссворд, ситуац. маселелер) суротко тартуу мн WhatsApp аркылуу жонотулуп турду, айрым студенттердин интернети начар тарткандыгына байланыштуу, видеого жообун тартып, жонотуп жатышты. 3Лаб.Диаг. тайпасынын сабактары аяктагандыктан, Микробиология, КЛИЫ, Гигиена предметтеринин окутуучулары, 100 суроодон турган тесттерди тузуп, Quziz программасы мн график боюнча экзамен алышты. Экзамен учурунда Микробиология сабагынан 2 студент, ал эми КЛИЫ- 1студент, аба ырыйына байланыштуу интернет начар тартып, экзаменге катыша алышкан жок. Студенттер экзаменди биринчи жолу онлайн аркылуу тапшырышса дагы, жакшы корсоткучторго ээ болушту, алардын ичинен Микробиология сабагынан 6 студент “канааттандыраарлык эмес” баага тапшырып, кайрадан 14 апрелде экзамен тапшырууга уруксат алышты. Ар бир окутуучу жоопкерчиликтуу мамиле менен сабак отуудо.