Menu Close

6-апоельден 11-апрельге чейин 2-клиникалык кошуундагы предметтердин сабактары сабактардын тизими боюнча оз убагында отулуп жатты.

6-апоельден 11-апрельге чейин 2-клиникалык кошуундагы предметтердин сабактары сабактардын тизими боюнча оз убагында отулуп жатты.СИН,Терапия жана Педиатрия . Сабактарда темага тиешелуу интернеттен алынган видео материалдар,бир нече интерактивдик ыкмалар колдонулууда.Жуманын ортосунда аба ырайына байланыштуу свет очуп,интернет байланышы начар болгондуктан собак отуудо коптогон тоскоолдуктар окутуучулар учун дагы жана студенттер учун дагы болду.Бирок тоскоолдуктарга карабастан байланыш болгондон кийин студенттер кечкисин тапшырмаларды жиберип жатышты.Интернет байланыш начар болгон куну эн коп сабака катышпаган студенттер СИН предметине 1ДИ тайпасынан 7студент катышкан жок.Сабака катышпашан студенттердин фамилиялары болум башчыларга жана кураторуна биллирилди.3МИ тайпасынан Терапия жана Педиатрия предметтеринен qusiss программамынын жардамы менен 100суроодон турган экзамен алынды,экзамен учурунда айрым студенттерде уюлдук телефонуна,же интернетке байланыштуу кыйынчылыктар болбой койгон жок.Экзаменди бардык студенттер ийгиликтуу тапшырышты, «2» алган студенттер болгон жок.СОИ студенттер вотсап аркылуу оозэки жана жазуу турундо берилген темаларды документ турундо окутуучуларга жиберип жатышат.Онлайн свбактарды отуудо окутуучулар ар кандай ыкмаларды колдонушуп,студенттерге жеткиликтуу болуусуна болгон куч аракеттерин жасап жатышат .