Menu Close

Аккредитацияга даярдык.

Директордун окуу иштери боюнча орун басары Ходжанова Г.К жана усулчу Орозова А.Т  окуу программаларды акредитациянын талаптарына ылайык иштеп чыгуу боюнча семинар-тренинге катышып келишти.