Menu Close

Билим берүү сапатын камсыздоо бөлүмү төмөнкүдөй иштерди алып барууда.

(19-23.09.2022)Билим берүү сапатын камсыздоо бөлүмүнүн башчысы тарабынан төмөнкүдөй иштер алынып барууда:
-жумушчу программаларды иштеп чыгуу, тарифтөө, бекитүүнун тартиби жөнүндө жоболор иштелип чыкты.
Кредиттик технологиялар боюнча окуу процессинин уюштуруу жөнүндөгү жобону иштеп чыгуу,
-Негизги кесиптик билим берүүнүн жумушчу топтордун ишин кардинациялоо боюнча иштерди алып барууда.