Menu Close

Бүгүн 08.09.2021-ж, Нарын медициналык колледжинин окутуучулары Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинин алдындагы Кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби тарабынан уюштурулган “онлайн режимде окутуунун методдору” аттуу курсуна катышып, Zoom, Диск, Презентация, Google Drive, Jamboard, Padlet, LearningApps, studystack программалары менен иштөөнү өздөштүрүшту.