Menu Close

Фармацияны уюштуруу жана экономикасы” сабагынан экзамен

22.12.2021-жыл, Нарын медициналык колледжинде “Фармацияны уюштуруу жана экономикасы” сабагынын окутуучусу А.А. Алмазбеков 3-фарм тайпасынан оозеки түрүндө экзамен алды.