Menu Close

“Физикалык баа берүү, да дене табын өлчөө, калтыратмада( лихорадка) багып кароо” деген темада тажрыйбалык сабак өтүлдү.

16.02.2021-жыл, Нарын медициналык колледжинде Сестралык иштин негиздери сабагынын окутуучусу Чукукова Ч.Э. тарабынан 1-МИ б тайпасынын 2-кичи тайпасына “Физикалык баа берүү, да дене табын өлчөө, калтыратмада( лихорадка) багып кароо” деген темада тажрыйбалык сабак өтүлдү. Бул тажрыйбалык сабакта студенттерге: -медициналык термометрдин түзүлүшүн, дене табын өлчөөнү, аны тарых баракчасындагы тем.баракчасына түшүрүүнү, калтыратманын типтерин, калтыратманын түрлөрүндөгү сестралык процесс боюнча окутуучу тарабынан демонстрацияланып, кеңири маалымат берилди.