Menu Close

Кадр бөлүмүнүн башчысы Г.А.Шамова тарабынан төмөнкүдөй иштер аткарылууда.

Кадр бөлүмүнүн башчысы Г.А.Шамова тарабынан төмөнкүдөй иштер аткарылууда:
-Сентябрь айында өздүк курам боюнча кызматкерлер такталып, 1-сентябрга карата стаждары эсептелип тарификация боюнча буйруктар чыгарылды.
-НИСУР базасына ( Саламаттык сактоо министирлиги) кызмпткерлер боюнча маалыматтар такталып 1-октябрга карата отчетко даярдык көрүлүүдө.
-ИСУО ( Билим берүү министирлиги) базасына НМКнын мат тех базасы, персоналдар жана студенттер жаңы окуу жылына карата киргизилди.
-Андан сырткары
Е кызмат системасына колледждин кызматкерлери толук киргизилип бүтүп,
азыркы тапта INFODOCS системасына СЭДке кошулганга даярдык көрүлүүдө.