Menu Close

“КАНТ ДИАБЕТИ” ТЕМАСЫНДА АЧЫК САБАК 

“КАНТ ДИАБЕТИ” ТЕМАСЫНДА АЧЫК САБАК

Бүгүн 22-мартта Нарын медициналык колледжинин 2-клиникалык кошуундун окутуучулары тарабынан “Кант диабети” темасында ачык сабак өтүлдү.

Сабакта кант диабетинин себеби, типтери, клиникалык белгилери, чоңдордогу жана балдардагы өзгөчөлүктөр, дарт аныктоо ыкмалары, дарылоо, кабылдоолор, диабетикалык таманда багып кароо боюнча кенири маалыматтар берилип, бир нече интерактивдик ыкмаларды колдонуу менен жүргүзүлдү.

Студенттердин билим деңгээлин текшерүү үчүн предтест жана посттест онлайн форматта алынды.

Ачык сабакка конок катары эндокринолог Асаналиев С.Т. жана кант диабети менен жабыркаган Мамбеталиева Бакытбубу жана Жакинбаева Канымкан эжелер чакырылган.

Сабактын соңунда жыйынтыктоо бөлүгүндө эндокринолог С.Т. Асаналиев сөз алып сүйлөп, сабактын темасынын актуалдуулугун белгилеп, бул тема боюнча маалыматтар колледж менен гана чектелбестен, санитардык агартуу ишин жүргүзүү максатында башка окуу жайларда, мекемелерде дагы жүргүзүү сунушталды.

Ачык сабак мыкты денгээлде өтүлүп, өз максатына жетти.