Menu Close

Кесипке багыт берүү иш-чаралары

15-17-март күндөрү Нарын шаарындагы  Академик Ү. Асанов атындагы лицей жатак- мектебинде, №1 Т.Сатылганов, В.П.Чкалов атындагы №2 мектеп-гимназиясы, №4 Э.Ибраев, №5 К.Жакыпов, №7 И. Сыдыков, №8 Арстанбек Буйлаш уулу, №9 А.Садыков, №10 Ж.Чолпонбаев атындагы орто мектептеринде Нарын медициналык колледжинин окутуучулары тарабынан кесипке багыт берүү иш-чаралары жүргүзүлдү.