Menu Close

Кесиптик стандартынын негизинде жаңы муундагы окуу пландарын, программаларын иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүүдө.

Нарын медициналык колледжинин окутуучулары Кесиптик стандартынын негизинде жаңы муундагы окуу пландарын, программаларын иштеп чыгуу, окутуунун натыйжаларын формулировкалоо, окуу-усулдук комплектерин түзүп чыгуу иштерин алып барууда.