Menu Close

Кыргыз Республикасынын Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын толтуруу.

КР ББМС ке (ИСУО) НМК дан жооптуу адистер вебинарларга катышууда жана НМК боюнча уюм, кызматкерлер, студенттер боюнча маалыматтар киргизилди.