Menu Close

Менин сүйгөн шаарым

НМКнин практика башчысы Шаршенова У.А “Менин сүйгөн шаарым” темасында ачык сабак өттү. Сабак жогорку денгээлде  маалыматка бай өттү.