Menu Close

“Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү түзүлдү. 

Нарын медициналык колледжинде “Билим берүүнүн сапаты” бөлүмү түзүлдү.

“Билим берүүнүн сапаты” бөлүмүнүн башчысы Н.Т.Бокоев, бөлүмдүн усулчу З.А.Доотова дайындалды.

Бөлүмдүн ишин жөнгө салуучу тийиштүү жобо иштелип чыгып, педагогикалык кеңешменин отурумунда жактырылып, бекитилди.

Жободо кызматкерлердин кызматтык милдеттери иштелип чыгып, иш алып барылууда.