Menu Close

Нарын медициналык колледжинде аралыктан окутуу кызуу уланууда.

Нарын медициналык колледжинде аралыктан окутуу кызуу уланууда. Окутуучулар менен студенттер узгултуксуз байланышып, студенттер сабактарга кызыгуу менен катышууда. Болум башчылар жана кураторлор тарабынан студенттердин  сабакка катышуусу козомолго алынууда.