Menu Close

Нарын медициналык колледжинде тарбия иштери,жаштар биримдиги,кураторлор,тайпалар Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата”Эч ким,эч нерсе унутулбайт” деген темада видеороликтер жасалды

Бул каргашалуу согуш – өзүнүн маани-маңызы, жагдайларынын өзгөчө курчтугу, кучагына алган аймагы, катышкан өлкөлөрдүн, адамдардын саны, адамзатка тийгизген кесепеттери, курмандыктары, бир нече жылды өз ичине камтыган убактысы менен өзгөчөлөнгөн мүшкүлдүү, өтө олуттуу тарыхый окуя.

Нарын медициналык колледжинде тарбия иштери,жаштар биримдиги,кураторлор,тайпалар Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата”Эч ким,эч нерсе унутулбайт”деген теманын алдында кан күйгон апаат жылдардагы жоокерлердин эрдигин,ажал менен ар- намыстын,боорукерлик менен таш боордуктун,эл-жер,жаркын келечек үчүн күрөшкөн аталарыбыздын кан кечип,басып өткөн жолун чагылдырган видеороликтерди жасап,онлайн аркылуу колледждин бардык тайпаларына көрсөтүлдү.