Menu Close

НАРЫН МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН ТРЕНАЖЕРДУК БОРБОРУНДА “СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШИ” БӨЛМӨСҮ УЮШТУРУЛДУ.

2021-2022 окуу жылында студенттердин өз алдында иш алып баруусу боюнча, олимпиада өткөрүлүп, анатомия , фармакология предметтери боюнча муляждар, макеттер жана альбомдор түзүлдү. Тренажердук борбордо атайын бөлмө уюшулуп, студенттердин өз алдынча аткарган иштери жайгаштырылды.