Menu Close

Нарын шаарынын 150 жылдык маарекесине арналган Теңир-Тоо койнундагы шаар аттуу энциклопедия жарыкка чыгып, анда Нарын медициналык колледжи жөнүндө маалымат берилген. Бул китеп Нарын медициналык колледжинин китепканасын текчесинен оорун алды.

журнал