Menu Close

НМК же аралыктан мамлекеттик практика отуу тууралуу мониторинг.

НМК же аралыктан мамлекеттик практика отуу тууралуу мониторинг.
3 “МИ”,3 “АИ”,”Лаб.диаг.” тайпаларынын студенттери аралыктан практика отуудо. Айтылгандай ага “Жобо” иштелип чыкты. Жободо практиканын максаттары жана усулдук жетекчилердин милдеттери кенири камтылды. 3″МИ” жана 3″АИ” тайпаларында практика программага ылайык педиатрия предметинен башталды.
Студенттер толугу менен программалар менен камсыз болушту. Келерки кундун материалдары студенттерге алдын ала Wats App группалар аркылуу жонотулуп турду:
– стандарттар;
– видеотасмалар;
– тестер.
Студенттер стандарттарды кундолукторуно кочуруп, текшерууго жиберип турушат.
Видеозвоноктун жардамы менен стандарттардын алгоритмдери боюнча жооп берип баа алышты.
Материалды бышыктоо максатында видеотасмалар коп колдонулду.

3 “Лаб диаг” тайпасында лаборатордук изилдоолор боюнча ыкмалар жеткиликтуу турдо берилуудо. Келе жаткан жумада жогорудагыдай нукта практика отуу уланат.