Menu Close

Окуу өндүрүштүк практикага чыгышты.

Нарын медициналык колледжинин 4-“Дарылоо иши” тайпасы квалификация алуу алдындагы окуу өндүрүштүк практикага чыгышты жана ошондой эле тайпа техникалык коопсуздук эрежелеринин инструкциясы менен таанышып чыгышты.