Menu Close

Студенттердин сабакка катышуусу текшерилип жатат.

19-23-сентябрь күндөрү бөлүм башчы Ү.Д.Шырдакова тарабынан студенттердин сабакка катышуусу текшерилип, окуу журналдарын толтурулушун көзөмөлдөө жүргүзүлүп жатат.