Menu Close

ТРЕНАЖЕРДУК БОРБОРДОГУ ТАЖРЫЙБАЛЫК САБАКТАР

ТРЕНАЖЕРДУК БОРБОРДОГУ ТАЖРЫЙБАЛЫК САБАКТАР

Нарын медициналык колледжинин тренажердук борборунда студенттерге окутуучулар тарабынан практикалык ыкмаларды демонстрациялоо мезгили.