Menu Close

УСУЛДУК БӨЛҮМҮ тарабынан сестралык иштин негиздери” тайпасынын окуу программалары иштелип чыкты

Нарын медициналык колледжинин усулдук бөлүмү тарабынан:
1. Пилоттук негизде ачылган “Сестралык иштин негиздери” тайпасынын окуу программалары иштелип чыкты;
2. Жаңы окуу жылына окутуучулар тарабынан иштелип чыккан жумушчу программалары текшерилип бекитилди;
3. Окутуучулардын портфолиолору толукталууда;
4. Студенттер үчүн окуу-усулдук иштелмелерди чыгаруу улантылууда, анын негизинде редакциялык кеңеш иш алып барууда;
5. Жаңы окуу жылына иш мерчемдер бекитилди.