Menu Close

“Жабыркоолордо биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү үйрөтүү” деген темада тажрыйбалык сабак өтүлдү.

14.12.2021-жыл, Нарын медициналык колледжинде хирургия сабагынын окутуучусу Иманканова К.А. тарабынан 3-ДИ тайпасынын 3 кичи тайпасына хирургия сабагы боюнча “Жабыркоолордо биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү үйрөтүү” деген темада тажрыйбалык сабак өтүлдү.

Бул сабакта студенттерге

-ачык жана жабык травмаларда бейтаптардан анамнез чогултуу объектиадүү изилдөө жүргүзүү,

-ар кандай жабыркоолордо биринчи жардам көрсөтүү,

-травмалардын ар кандай түрлөрүндө транспорттук кыймылсыздандыруу жүргүзүү боюнча окутуучу тарабынан демонстрацияланып, кеңири маалымат берилди.

 

за